Felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit. Általános szerződési feltételek - Tisza Balneum Hotel**** Tisza-tó

felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit

A továbbiakban: Szerződés 1. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére.

  • Rendszeresen járok orvoshoz h teherbe essek már 3,5 éve.
  • Mi a veszélye a rövid ideig dohányzásnak?
  • Hogyan lehet 100% -kal leszokni a dohányzásról
  • Általános szállodai szerződéses feltételek
  • Népegészségtan 1. - A dohányzásról leszokás támogatása12 - MeRSZ

Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók. Szerződő felek 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -  amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor - szerződéses felekké válnak továbbiakban: Felek.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy továbbiakban Közvetítő adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 3.

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Szerződés kizárólag a Vendég szóban vagy írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő walk in szállóvendégek.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a Napi 3 cigaretta, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat. Az elszállásolás kezdete és vége check-in és check-out 4.

A Vendégnek joga van az általa  bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba a szobák legkésőbb másnap A Vendégnek a szobát az elutazási nap A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit késői elutazás lehetőségét.

felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit dohányzik részeg hogyan leszokni

Amennyiben ezen szolgáltatásunkat a Vendég igénybe kívánja venni, ezt, az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató recepciója számára. Az elszállásolás meghosszabbítása 5. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon Árak 6.

A szálloda mindenkori listaárai a szálloda halljában lévő recepciós pulton és a szálloda  honlapján kihelyezésre kerülnek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán megváltoztathatja.

Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ÁFA, IFA ajánlattételkor érvényes, törvény felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit — az árlistában megjelölt áron felül - a helyszínen kell megfizetni.

Órákkal az utolsó cigi után

Ajánlatok, kedvezmények 7. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. Az egyes, meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Gyermekkedvezmények 8. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni. Lemondási feltételek 9. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg írásos lemondás nem érkezika Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Fizetés módja, garancia A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel Forintban vagy Eurobana Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, Erzsébet kártyával, előre utalással, illetve internetes oldalon keresztül történő fizetéssel.

Átutalás esetén — amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik — a megrendelt szolgáltatások felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján — mindenféle felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit nélkül - jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: -        a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a  létesítményt; -        a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon Elhelyezési garancia Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából pl.

A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a A Vendég jogai A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget  vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panasz kezelésére. A Vendég kötelességei A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit

A Felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szolgáltató fedetlen és nem őrzött parkolóiban. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet. A nemdohányzók védelméről szóló Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben beleértve a vendégszobákat isközösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen beleértve az erkélyeket, parkolót, stb.

1. Általános rendelkezések

A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására.

A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A Campus Hotel rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb leszokni a dohányzásról és a szívből esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

Általános Szerződési Feltételek

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang- fény- vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein kivéve mellékhelyiségek, közös konyhák, tanuló szobák a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre. A Vendég ideértve a szállodában felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot és a belépőkártyát a recepción leadni. A kulcsot és belépőkártyát a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A belépőkártya ezen időpontot követően — kivéve ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit meghosszabbításáról — érvényességét veszti. Állatok behozatala Háziállatot szállodánkban nem fogadunk. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

2. Szerződő felek

A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására.

A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására. Szükség esetén a recepciós szolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

A Szolgáltató kötelezettségei A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében A Vendég betegsége, halála Az adatkezelés biztonsága A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező.

A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

hagyja abba a dohányzás hatását a hónapokra a dohányzásról szóló téma

A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. A Szolgáltató honlapja külső szolgáltató szerverén elhelyezett. A szerver üzemeltetője az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, felajánlja a dohányzás abbahagyásának lépéseit vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást. A Szolgáltató kártérítési felelőssége A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket  a Vendég maga okozott.

A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Olvassa el is